transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Skaderisk, skadehändelse och konsekvens

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Lundälv,J. Säker utryckning. Krasch och prevention vid utryckningskörning., s. 56-60
ISBN:
91-7111-137-9
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Säker utryckning, utryckningskörning, skadeprevention, trafikskador, trafiksäkerhet, skaderegistrering, höghastighetskultur
Postens nummer:
78103
Posten skapad:
2008-11-17 12:04
Posten ändrad:
2009-11-11 09:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007