transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tre risksfärer

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Lundälv,J. Harmoni och säkra möten, s. 34-43
ISBN:
91-7111-140-9
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Hot, våld, skadeprevention, trygga möten, socialt arbete, social omsorg, omvårdnad
Postens nummer:
78080
Posten skapad:
2008-11-17 11:22
Posten ändrad:
2009-11-11 10:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007