transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Offentlighet och sekretess

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Lundälv,J & Moberg,U-C. Mediehandbok för socialarbetare, s. 60-64
ISBN:
91-7111-138-7
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Mediehandbok, medierelationer, journalister, socialarbetare, massmedia
Postens nummer:
78063
Posten skapad:
2008-11-17 11:07
Posten ändrad:
2009-11-11 09:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007