transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barns vilja i verkställighet av umgängestvister

Författare och institution:
Karin Röbäck (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Eriksson, Maria, Cater, Åsa Källström, Dahlkild-Öhman, Gunilla, Näsman, Elisabet. Barns röster om våld - att tolka och förstå, s. 120-136
ISBN:
978-91-40-66352-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Gleerups
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Familjeforskning
Nyckelord:
barns röst, barns deltagande, våld, familjerätt
Postens nummer:
78035
Posten skapad:
2008-11-17 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007