transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Morphing as a means of generating animated sequences describing visual disorders caused by disturbances of the cortical visual system.

Författare och institution:
G. Edmar (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); Zoran Popovic (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); Jörgen Thaung (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); Kristina Stenberg (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); Maths Abrahamsson (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); E. Fernold (-); Bertil Sterner (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi); Johan Sjöstrand (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi)
Publicerad i:
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 38 ( 4 ) s. 359-359
ISSN:
0146-0404
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Postens nummer:
78027
Posten skapad:
2008-11-17 09:38
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007