transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Resolution visual fields in children surgically treated for bilateral congenital cataract

Författare och institution:
Lene Martin (-); Gunilla Magnusson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Zoran Popovic (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Johan Sjöstrand (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 49 ( 8 ) s. 3730-3733
ISSN:
0146-0404
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
PURPOSE. To evaluate visual acuity (best corrected visual acuity) and peripheral sensitivity, measured by high-pass resolution (HRP) visual fields, in children surgically treated for congenital cataract. METHODS. Acuity and peripheral sensitivity were recorded from 16 children, aged 10 to 15 years, either surgically treated for bilateral dense cataract before the age of 4.6 months (n = 10) or surgically treated for bilateral partial cataract at ages 4 to 139 months (n = 6). Data from 22 healthy children, mean age 11 years, served as control. RESULTS. The children with cataract had significantly (P < 0.0001) lower decimal acuity in their better eye (median, 0.55; range, 0.1-1.3) than did the control subjects (median, 1.2; range, 1.0-1.6). Five children were visually impaired according to the World Health Organization's definition (i.e., acuity in the better eye <0.3). The children with previous dense bilateral cataract showed significantly lower peripheral sensitivity than did the control subjects (P = 0.004). Significant correlations were observed between acuity and visual field parameters. CONCLUSIONS. Dense cataract, even when surgically treated before the age of 4.6 months, causes persistent impairment of spatial vision, both in the fovea and the visual field. The effect on the visual field is less pronounced than that on visual acuity. This finding has to be taken into account when evaluating visual field results in, for example, the diagnosis of glaucoma, a frequent complication after cataract surgery in early infancy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Nyckelord:
human infants, acuity, perimetry, deprivation, amblyopia, vision
Postens nummer:
78011
Posten skapad:
2008-11-17 08:57
Posten ändrad:
2012-04-24 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007