transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Free Fermion limit of the strong-coupling Kondo lattice model

Författare och institution:
Stellan Östlund (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Physica B, 403 s. 1437
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The strong coupling Kondo lattice model is an interacting dense Fermi system for which conventional Fermi gas analysis has thus far failed. We will show that there exists, in fact, an exact transformation that maps the singlet Mott insulator to a Fermi vacuum and simultaneously maps bare c-electron and f-electron operators to Fermion electron and hole quasiparticles. For strong coupling, the quasiparticle dynamics are very simple. The complexity of describing the dynamics of the conventional electron operators in the singlet Mott insulator can be reduce
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik ->
Supraledning
Nyckelord:
Kondo lattice, metal-insulator transition, strongly correlated electrons, Mott transition
Postens nummer:
78009
Posten skapad:
2008-11-17 00:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007