transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför bry sig om massmedier?

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Lundälv J & Moberg U-C: Mediehandbok för socialarbetare, s. 11-19
ISBN:
91-7111-138-7
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Massmedia, journalister, socialarbetare, handbok, mediekontakt, förhållningssätt
Postens nummer:
78005
Posten skapad:
2008-11-16 22:07
Posten ändrad:
2009-11-11 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007