transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Performance of English and Swedish Students on a Standardized Test in English: A Validation Study

Författare och institution:
Mats Oscarson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Language Testing Update, Department of Linguistics, Lancaster University, UK , ( 4 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77990
Posten skapad:
2008-11-15 22:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007