transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the role of the mother tongue in learning foreign language vocabulary

Författare och institution:
Mats Oscarson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
The ITL Review of Applied Linguistics Journal now known as ITL-International Journal of Applied Linguistics] , ( 27 ) s. 19-32
ISSN:
0019-0829
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1975
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77973
Posten skapad:
2008-11-15 21:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007