transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Experiment Assessing the Relative Effectiveness of Two Methods of Teaching English Grammatical Structures to Adults

Författare och institution:
Tibor von Elek (-); Mats Oscarson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
The International Review of Applied Linguistics in Language Teaching (IRAL), X ( 1 ) s. 60-72
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1972
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77967
Posten skapad:
2008-11-15 21:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007