transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduktion

Författare och institution:
Bengt Johannisson (-); Ewa Gunnarsson (-); Torbjörn Stjernberg (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik, s. 9-14
ISBN:
978-91-7636-621-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Växjö University Press
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
Interaktiv forskning, aktionsforskning, metod
Postens nummer:
77911
Posten skapad:
2008-11-14 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007