transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interaktiv forskning - utveckling, användning och spridning av kunskaper

Författare och institution:
Peter Docherty (-); Anders Ljung (-); Torbjörn Stjernberg (Företagsekonomiska institutionen, Lärande och förändring)
Publicerad i:
Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik, s. 133-151
ISBN:
978-91-7636-621-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Växjö University Press
Förlagsort:
Växjö
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Aktionsforskning, interaktiv forskning, förändringsarbete
Postens nummer:
77910
Posten skapad:
2008-11-14 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007