transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärdering av system för uppföljning av hjärtsviktspatienter i hemmet

Författare och institution:
Anna Gund (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Bengt Arne Sjöqvist (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Kaj Lindecrantz (-); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Proceedings of Medicinteknikdagarna 2008. Annual conference of Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik. Oct, 2008. Göteborg, s. 86
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Länk till sammanfattning (abstract):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Annan data- och informationsvetenskap ->
Övrig informationsteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Medicinsk informatik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Medicinsk teknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
77897
Posten skapad:
2008-11-14 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007