transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A simple pressure stabilization method for the Stokes equation

Författare och institution:
Roland Becker (-); Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Communications in Numerical Methods in Engineering, 24 ( 11 ) s. 1421-1430
ISSN:
1069-8299
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper, we consider a stabilization method for the Stokes problem, using equal-order interpolation of the pressure and velocity, which avoids the use of the mesh size parameter in the stabilization term. We show that our approach is stable for equal-order interpolation in the case of piecewise linear and piecewise quadratic polynomials on triangles. In the case of linear polynomials, we retrieve a well-known idea of using mass lumping as a stabilization mechanism.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik ->
Numerisk analys
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Strömningsmekanik och akustik ->
Strömningsmekanik
Nyckelord:
Stokes problem, equal-order interpolation, stabilization
Postens nummer:
77887
Posten skapad:
2008-11-14 10:00
Posten ändrad:
2016-08-15 16:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007