transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spatial Analysis and Modelling Motivated by Epidermal Nerve Fibers

Författare och institution:
Viktor Olsbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, ISSN 0346-718X; nr 2883
ISBN:
978-91-7385-202-9
Antal sidor:
viii, 22 + 4 papers
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-12-12
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
Pascal
Opponent:
Antti Penttinen
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
77870
Posten skapad:
2008-11-13 19:37
Posten ändrad:
2013-09-25 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007