transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sverige och den globala miljön

Författare och institution:
Mathias Zannakis (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Brommesson, D. & Ekengren A-M. (red.) Sverige i världen, Malmö: Gleerups,
ISBN:
978-91-40-65105-1
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
77850
Posten skapad:
2008-11-13 14:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007