transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Overloaded or Undermined: European Welfare States in the Face of Performance Dissatisfaction

Författare och institution:
Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
The Political Sociology of the Welfare State. Edited by Stefan Svallfors. Stanford, CA: Stanford University Press. ,
ISBN:
978-0-8047-5435-4
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
77837
Posten skapad:
2008-11-13 12:27
Posten ändrad:
2008-11-13 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007