transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Welfare State: Values, Policy Preferences, and Performance Evaluations

Författare och institution:
Staffan Kumlin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Oxford Handbook of Political Behavior edited by Russel Dalton and Hans-Dieter Klingemann. Oxford: Oxford University Press. ,
ISBN:
978-0—19-927012-5
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
77832
Posten skapad:
2008-11-13 12:20
Posten ändrad:
2008-11-13 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007