transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rhetorical Objectives and Program Efficiency in Swedish Policy about Immigrants

Författare och institution:
Carl Dahlström (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Journal of Public Policy , 27 ( 3 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
77824
Posten skapad:
2008-11-13 11:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007