transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Klok Obama lät färgkortet ligga. Om ett amerikanskt dilemma

Författare och institution:
Mikela Lundahl (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Museion)
Publicerad i:
Göteborgs-Posten, ( 6 november 2008 ) s. 79
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Obama, hudfärg, rasism
Postens nummer:
77810
Posten skapad:
2008-11-12 21:01
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007