transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anticyclonic atmospheric circulation as an analogue for the warm and dry mid-Holocene summer climate in central Scandinavia

Författare och institution:
K. Antonsson (-); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper); H. Seppä (-)
Publicerad i:
Climate of the Past, 4 s. 215-224
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Postens nummer:
77740
Posten skapad:
2008-11-12 09:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007