transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Advances in Quantum Chemistry, Volume 53

Current Trends in Atomic Physics

Redaktör(er):
John R. Sabin (-); Erkki Brändas (-); Sten Salomonson (Institutionen för fysik (GU)); Eva Lindroth (-)
ISBN:
978-0-12-373925-4
Antal sidor:
276
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
ELSEVIER
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Subatomär fysik ->
Kärnfysik ->
Tungjonsfysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Atomfysik
Postens nummer:
77738
Posten skapad:
2008-11-12 09:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007