transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fenomenografi i praktiken

Författare och institution:
Ingrid Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik); Ann-Charlotte Mårdsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Bidrag till NFPF:s kongress 10-13 mars, Vasa ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
education, barn, fenomenografi, lärande
Postens nummer:
77710
Posten skapad:
2008-11-11 21:28
Posten ändrad:
2010-02-11 09:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007