transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children’s understanding of traffic. A curriculum experiment

Författare och institution:
Ann-Charlotte Mårdsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presented at the 20 OMEP World kongress. August 2-7, Arizona, USA1992,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77707
Posten skapad:
2008-11-11 21:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007