transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Försöksverksamhet med trafikundervisning för barn i 4-6 årsåldern

Författare och institution:
Ann-Charlotte Mårdsjö (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Föräldrautbildningssystemet, ( 16 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77702
Posten skapad:
2008-11-11 21:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007