transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teaching in English or English Teaching? On effects on content and language integrated learning on Swedish learner’s incidental vocabulary acquisition.

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Engelska institutionen)
ISBN:
LIBRIS-ID:9500927
Antal sidor:
294
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Datum för examination:
2004-06-05
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Lilla hörsalen, Humanisten, Renströmsgatan 6
Opponent:
Professor emeritus Magnus Ljung
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Nyckelord:
education
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/16228
Postens nummer:
77698
Posten skapad:
2008-11-11 21:02
Posten ändrad:
2010-09-28 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007