transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Visionen om att lära eleverna engelska under mattelektionen – hur fungerar den i verkligheten?

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Vision och verklighet. , s. 283-290
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77695
Posten skapad:
2008-11-11 20:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007