transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A numerical procedure for combined many-body -QED calculations

Författare och institution:
Ingvar Lindgren (Institutionen för fysik (GU)); Sten Salomonson (Institutionen för fysik (GU)); Daniel Hedendahl (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF QUANTUM CHEMISTRY, 108 ( 12 ) s. 2272-2279
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Atomfysik
Postens nummer:
77566
Posten skapad:
2008-11-10 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007