transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From model to catastrophe: Mexico beyond NAFTA

Författare och institution:
Edmé Domínguez Reyes (Institutionen för romanska språk, iberoamerikanska institutet)
Publicerad i:
The European Journal of Development Research, special issue: "The international political economy of development", ed. B. Hettne, 7 ( 2 ) s. 320-337
ISSN:
0957-8811
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
international political economy, development, NAFTA, Mexico
Ytterligare information:
Postens nummer:
77516
Posten skapad:
2008-11-10 10:33
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007