transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

LSS-handläggares upplevelser av möten med trafikskadade i kommunerna - en enkätundersökning

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Rafael Lindqvist (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Poster presenterad vid den Nationella Skadekonferensen i Borås den 12-13 november 2008.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
LSS, LSS-handläggare, trafikskadade, sociala stödformer, bemötande, kommunerna, enkätundersökning
Postens nummer:
77512
Posten skapad:
2008-11-10 10:05
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007