transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Two new species of Dysponetus (Polychaeta: Chrysopetalidae) from Italy and Papua New Guinea

Författare och institution:
Thomas G. Dahlgren (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Proceedings of the Biological Society of Washington, 109 ( 3 ) s. 575-585
ISSN:
0006-324X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Dysponetus bipapillatus, new species, and D. macroculatus, new species, are described from shallow sediments in the Bay of Naples, Italy, and from the Madang area, Papua New Guinea, respectively. Comparisons are made with other Dysponetus species. Dysponetus bipapillatus appears closely related to D. caecus (Langerhans, 1880) and D. macroculatus to D. bidentatus Day, 1954. Dysponetus bipapillatus is unique in having a pair of papillae on segment 8 on some of the examined specimens, and D. macroculatus, in the combination of large distinct eyes and presence of ventral tentacular cirri on segment 2.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
marine, annelida, systematics
Postens nummer:
77465
Posten skapad:
2008-11-07 22:57
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007