transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Phylogeography of the ocean quahog (Arctica islandica): influences of paleoclimate on genetic diversity and species range

Författare och institution:
Thomas G. Dahlgren (Zoologiska institutionen); J. R. Weinberg (-); K. M. Halanych (-)
Publicerad i:
American Zoologist, 40 ( 6 ) s. 989-989
ISSN:
0003-1569
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
climate change, species range shift, phylogeography, historical ecology
Postens nummer:
77461
Posten skapad:
2008-11-07 22:52
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007