transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetic imprints of quaternary spatial and demographic expansions in Atlantic herring

Författare och institution:
S. Mariani (-); J. Brigham (-); W. F. Hutchinson (-); Thomas G. Dahlgren (Zoologiska institutionen & Institutionen för marin ekologi); D. Bekkevold (-); D. E. Ruzzante (-); Carl André (Institutionen för marin ekologi); N. Ryma (-); G. R. Carvalho (-)
Publicerad i:
Journal of Fish Biology, 69 s. 236-237
ISSN:
0022-1112
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
population genetics, fish
Postens nummer:
77452
Posten skapad:
2008-11-07 22:21
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007