transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluering af forskningsprogrammene vid Danmarks Paedagogisk Universitet

Författare och institution:
Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Solveig-Alma Lyster (-)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education, research programme, research evaluation
Ytterligare information:
utgiven av Danmarks Paedagigiska Universitet. se www.dpu.dk
Postens nummer:
77439
Posten skapad:
2008-11-07 16:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007