transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Photosynthetic response of Nodularia spumigena to UV and photosynthetically active radiation depends on nutrient (N and P) availability

Författare och institution:
Michael Y. Roleda (Institutionen för marin ekologi); Malin Mohlin (Institutionen för marin ekologi); Bagmi Pattanaik (Institutionen för marin ekologi); Angela Wulff (Institutionen för marin ekologi)
Publicerad i:
FEMS Microbiology Ecology , 66 s. 230-242
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
Postens nummer:
77435
Posten skapad:
2008-11-07 16:03
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007