transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsmiljön måste förändras om fler äldre ska jobba längre

Författare och institution:
Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap)
Publicerad i:
Göteborgs-Posten Debatt, ( 2007-07-21 ) s. 39
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Arbetslivsstudier
Postens nummer:
77383
Posten skapad:
2008-11-07 13:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007