transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prognostic factors for the effects of two interventions for work-related neck-shoulder complaints: myofeedback training and ergonomic councelling

Författare och institution:
G Voerman (-); M Vollenbroek-Hutten (-); Leif Sandsjö (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap); H Hermens (-)
Publicerad i:
Applied Ergonomics, 39 ( 6 ) s. 743-753
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Arbetsfysiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
computer work, age, musculoskeletal disorders
Postens nummer:
77351
Posten skapad:
2008-11-07 13:09
Posten ändrad:
2010-02-17 12:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007