transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards fish lipid nutrigenomics: current state and prospects for fin-fish aquaculture

Författare och institution:
M.J. Leaver (-); J.M. Bautista (-); Björn Thrandur Björnsson (Zoologiska institutionen); Elisabeth Jönsson (Zoologiska institutionen); G Krey (-); D.R. Tocher (-); B Torstensen (-)
Publicerad i:
Reviews in Fisheries Science, 16 ( S1 ) s. 71-92
ISSN:
1064-1262
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Nyckelord:
Keywords fatty acid, sea bream, Atlantic salmon, desaturase, elongase, metabolism, PPARs, ghrelin, endocrinology
Postens nummer:
77347
Posten skapad:
2008-11-07 13:02
Posten ändrad:
2010-03-17 11:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007