transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cellular responses to arsenic exposure

Författare och institution:
Michael Thorsen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Datum för examination:
2006-06-08
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Annan biologi ->
Funktionsgenomik
Postens nummer:
77296
Posten skapad:
2008-11-07 10:33
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007