transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gängrelaterad ungdomsarbete. En utvärdering av Ung och Trygg i Göteborg

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-89558-978-91-89558-48-9
Antal sidor:
220
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
FoU i Väst/Gr
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Ung och Trygg är en satsning på att bryta rekrytering till kriminella nätverk. Detta är slutrapporten från ett utvärderingsuppdrag. I rapporten relaterades grunderna för interventioner till gäng med avseende på amerikansk och europeisk gängforskning. Därefter undersöks hur Ung och Trygg uppfattas av samarbetspartner och hur centrala aktiviteter fungerar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle ->
Kriminologi
Nyckelord:
Gäng, ungdomsbrott, prevention, gatugäng, förebyggande insatser
Postens nummer:
77290
Posten skapad:
2008-11-07 10:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007