transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Un «morboso» successo di fine Ottocento. L’amore e il matrimonio in due romanzi di Regina di Luanto

Författare och institution:
Ulla Åkerström (Institutionen för romanska språk, avdelningen för franska och italienska)
Publicerad i:
Romansk Forum, Nr. 16 – 2002/2, XV Skandinaviske romanistkongress Oslo 12.-17. august 2002, s. 1009-1014
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
Regina di Luanto, kärlek, äktenskap
Postens nummer:
77258
Posten skapad:
2008-11-06 15:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007