transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Researching Lived Experiences: A study on Swedish foreign language teachers´voices on teaching and change

Författare och institution:
Britt Marie Apelgren (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
I Psychological Constructivism and the Social World (red. Chiari, G. & Nuzzo, M.L.). ,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
FrancoAngeli.
Förlagsort:
Milano
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Education
Postens nummer:
77251
Posten skapad:
2008-11-06 14:31
Posten ändrad:
2014-03-31 14:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007