transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How do children involve teachers in their play and learning?

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presenterat vid OMEP's International seminar "The eduational process for the development of the early childhood: its relevance and quality", Havana, Cuba, July 10-15,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77236
Posten skapad:
2008-11-06 12:36
Posten ändrad:
2010-02-11 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007