transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Play and learning in early childhood education

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Paper presenterat vid Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF/NERA) 33:e kongress i Oslo, 10-12 mars, 2001.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77234
Posten skapad:
2008-11-06 12:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007