transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dagbok som metod

Författare och institution:
b Davidsson (-); Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap); Ingrid Pramling (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Paper presenterat vid Nordisk förening för pedagogisk forskning (NFPF) Jubileumskongress i Göteborg, 6-9 mars 1997. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77230
Posten skapad:
2008-11-06 12:28
Posten ändrad:
2010-02-11 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007