transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Empati och intersubjektivitet, användbara begrepp i forskning och pedagogisk praxis?

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
Bidrag till workshop i livsvärldsfenomenologi och hermeneutik, Helsingfors, 8-10 februari, 2002.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77225
Posten skapad:
2008-11-06 12:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007