transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children’s morality – Perspectives and Research.

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
I B. Spodek & O. Saracho (Red.). Handbook of Research on the Education Education of Young Children. , s. 55-83
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Lawrence Erlbaum Associates.
Förlagsort:
Mahwah, New Jersey, London
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77194
Posten skapad:
2008-11-06 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007