transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Moral i små børns verden. Et spørgsmål om autonomi eller intersubjektivitet?

Författare och institution:
Eva Johansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Barn- och ungdomsvetenskap)
Publicerad i:
J. Bengtsson, Udfordringer i filosofisk pædagogik, s. 223–239
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Danmarks pædagogiske Universitets Forlag
Förlagsort:
København
Publiceringsår:
2005
Språk:
danska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
education
Postens nummer:
77192
Posten skapad:
2008-11-06 11:12
Posten ändrad:
2008-12-10 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007