transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recruitment regulation in juvenile shore crabs Carcinus maenas: Importance of intraspecific interactions in space limited refuge habitats

Författare och institution:
Per-Olav Moksnes (Institutionen för marin ekologi)
ISBN:
91-628-3607-2
Antal sidor:
42
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg university
Förlagsort:
Göteborg, Sweden
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Datum för examination:
1999-05-21
Lokal:
Dr. Anson Hines
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
Nyckelord:
Carcinus maenas, Callinectes sapidus, Nursery habitats, Cannibalism, Larval supply, Settlement, Habitat selection, Migration, Dispersal, Predation, Density-dependent, Recruitment, Self-regulation
Postens nummer:
77191
Posten skapad:
2008-11-06 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007